Meny

5000 författare i Alex

När Alex introducerades 1997 innehöll lexikonet 1 265 författare, en ansenlig mängd. Sedan dess har alltså antalet författarpresentationer nästan fyrdubblats, förutom att många andra saker givetvis tillkommmit: daterade och signerade artiklar, utökad titelinformation, filmatiseringar, temaartiklar, inbäddat termlexikon, faktaruta med födelseort och födelsedaturm m.m.

Av de 5 000 författarna är 1 721 från Sverige, 712 från USA, 681 från Storbritannien, 269 från Frankrike, 237 från Tyskland, 190 från Finland, 146 från Norge och 135 från Danmark. Totalt är drygt 80% födda på 1900-talet. Vidare kan nämnas att 846 är barn- och ungdomsförfattare (har publicerat barn- och ungdomsböcker).