Meny

Bilderboksförfattare i Alex

Renodlade bilderboksförfattare har hittills saknats i Alex, en brist som nu har börjat avhjälpas. Inledningsvis finns artiklar om Anna Höglund, Pija Lindenbaum, Eva Lindström, Jan Lööf, Sven Nordqvist m.fl., men ytterligare namn tillkommer givetvis efterhand.

När det gäller den här typen av böcker är ju bilden lika viktig som texten. För att få en uppfattning om hur bilderna ser ut går man till titellistan och klickar sedan på ikonen ute till höger, där det i många fall finns en bild hämtad från bokens omslag. Se t.ex. Pija Lindenbaum "Gittan och älgbrorsorna".

Bilderböcker har dessutom fått en egen kategori i titellistan = Bb.