Meny

Författarrollen genom tiderna - ny temaartikel

"I alla tider och samhällen har författaren, från forntidens improviserande hjältesångare till våra dagars mediala författare, varit en problematisk figur. På en gång ekonomiskt beroende av makten/staten och lidelsefullt frihetssträvande, på en gång mer eller mindre integrerad i samhället och ohjälpligt utanförstående i sin egenskap av observatör och kommentator ... "

Med en rad belysande exempel visar Margareta Melén hur författarrollen förändrats genom tiderna, alltifrån antiken till nutid.