Meny

Koppling från katalogpost

Sedan en tid kan man koppla mellan Alex och det egna bibliotekets katalog: via en knapptryckning i Alex kan man snabbt se vilka böcker av en författare som finns i det egna biblioteket.

Snart finns också möjlighet att gå den omvända vägen, dvs. att från en katalogpost få författarinformation direkt hämtad från Alex.

Först ut att integrera Alex i bibliotekskatalogen är CS Library 3 som nyligen visade sin lösning på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Även Axiell Arena är på gång med motsvarande funktion.