Meny

Ljudfiler och språkmarkerade referenser

Ljudfilerna återfinns under Referenser (efter Tidskrifts- och tidningsartiklar) och består i huvudsak av Sveriges Radios olika program om författare och böcker.

För att lyssna på ett program: klicka på symbolen till höger. Välj sedan Öppna i dialogrutan och ljudfilen öppnas i ett nytt fönster (beroende på programmets längd och hur snabb uppkoppling man har kan det ta några sekunder). Man länkas alltså inte vidare till en ny sajt utan ligger hela tiden kvar i Alex.

Om man vill veta exakt vilka ljudfiler som finns kan man gå till menyalternativet "Utökad sökning" och där välja "Referenser". Under "Kategori" väljer man sedan "Ljudfiler" och alla program listas.

Ytterligare en nyhet är att alla referenser nu är språkmarkerade. Oftast framgår det givetvis av titeln vilket språk en bok är skriven på, men inte alltid. Om en bok eller artikel nu inte är på svenska visas en liten språkflagga längst till höger. Utöver svenska innehåller Alex idag referenser på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, danska och norska.