Meny

Nobelpriset i litteratur till Svetlana Aleksijevitj.

Nobelpriset i litteratur 2015 har tilldelats den vitryska författaren Svetlana Aleksijevitj med motiveringen
"...för hennes mångstämmiga verk, ett monument över lidande och mod i vår tid."

Svetlana Aleksijevitj föddes tre år efter andra världskrigets slut i den sovjetiska republiken Ukraina och växte upp i en vitrysk by där både hennes ukrainske far och vitryska mor arbetade som folkskollärare. Som ung flyttade Svetlana till Minsk och utbildade sig till journalist vid universitetet och arbetade sedan som journalist och tidningsredaktör på vitryska tidningar och tidskrifter. I början av 1980-talet påbörjade hon sitt livsverk sviten "Utopins röster - historien om den röda människan". Efter att ha blivit utsatt för allt mer pressande trakasserier och påtryckningar av Lukasjenkos regim i slutet av 1990-talet valde hon att gå i exil och lämnade Vitryssland 2000. Genom The International Cities of Refuge Network, som organiserar ett fristadsboende för förföljda författare, kunde hon bosätta sig och leva under ett drygt decennium i olika västeuropeiska städer, bl.a. i Paris och Berlin. Åren 2006-08 tillbringade hon i Göteborg. Hon återvände till Minsk först 2011.

Influerad av den vitryske författaren Ales Adamovitj, som skriver dokumentära kollektivromaner i form av långa monologer uppbyggda av ett stort antal människors berättelser, har Svetlana Aleksijevitj i sitt författarskap inriktat sig på att uttrycka erfarenheter från det sovjetiska livet ur enskilda människors perspektiv. De fem delarna i "Utopins röster" bygger på ingående samtal med människor som hon mött under långa resor runt det vidsträckta land som tidigare utgjorde det sovjetiska samhället. Ur sitt väldiga material bestående av mellan 800-1000 intervjuer för varje del, har hon i sina bearbetningar gjort en komprimering för att fånga essensen i samtalen. Resultatet som kan sägas befinna sig "i skärningspunkten mellan dokumentär och dikt, epik och journalistik" (Peter Fröberg Idling i Vi Läser, nr. 1, 2015) framstår som en myllrande oratoriekör i litterär skepnad....

Läs mer om Svetlana Aleksijevitj i Alex Författarlexikon