Meny

Romanserier

Titellistorna i Alex har länge innehållit anmärkningar om en bok ingår i en namngiven romanserie. Genom förbättrad databasstruktur har vi nu gjort det möjligt att under menyalternativet Utökad sökning - Författare och titlar också söka på serietitel. Ex.: En sökning på "Coq rouge" ger en lista med samtliga Guillous Hamilton-böcker.

Man bör tänka på att en serietitel ofta skapats i efterhand som inofficiell samlingsbenämning på ett antal böcker som är mer eller mindre sammanhängande. Exempelvis brukar Sven Delblancs fyra böcker som inleddes med "Åminne" omväxlande benämnas Hedebyserien, Hedebysviten, Hedebyborna (efter TV-serien) eller Sörmlandsserien. En sökning på Hedeby* ger dock träff på Hedebysviten.

Det går också att sortera en titellista efter serietillhörighet.