Meny

Romantiken

I en nyskriven temaartikel försöker Michael Economou ringa in den särart som utmärker romantiken. Han visar också hur denna kulturepok skiljer sig mellan olika länder. Michael Economou publicerade nyligen "Erik Johans minnen", en roman om den svenske poeten Erik Johan Stagnelius.