Meny

Signerade och daterade artiklar

I syfte att höja databasens kvalitet har signerade och daterade artiklar nu införts i Alex.

Efter varje presentation finns det ett par rader, "artikelfakta", i mindre stil:
"Artikeln skriven av": Skribentens namn el. Alex redaktion. "Publicerad": Datum
"Senast uppdaterad": Datum av Skribentens namn el. Alex redaktion
När merparten av en artikel ändras registreras nya uppgifter på rad 1.

Nyordningen har också genomförts retroaktivt där "artikelfakta" hämtats från den interna logg som förts alltsedan Alex startades.